Voorlees-buddy's in de bib

Tijdens deze voorleesweek zetten we graag onze vrijwilligers die meewerken aan het verspreiden van leesplezier in de kijker.  En dat zijn er véél, want er wordt nogal wat voorgelezen in onze bib! Zowel aan kinderen als aan volwassenen, want voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud.

 

Dit zijn onze voorleesbuddy's:

 • Carine leest om de twee weken op maandagmiddag een verhaal voor tijdens SamenLezen. Met back-ups Hilde, Mieke en Claudine is de continuïteit verzekerd.
   
 • Luc, Willy en Marleen begeleiden iedere woensdagvoormiddag niet-Nederlandstaligen bij het hardop lezen van een verhaal.
   
 • Voor onze voorleeshalfuurtjes op woensdagnamiddag, zaterdagmorgen én iedere openingsdag tijdens vakantieperiodes kunnen we beroep doen op onze fantastische voorlezers Adeline, Adriaan, Annie, Helga, Hilde, Jean-Pierre, Karina, Karlijn, Linda, Lut, Mady, Martine, Mieke, Rita en Wivine.
   
 • Voor grote projecten zoals luistervinken kunnen we rekenen op de extra steun van Francine, Myriam, Eddy, Ivan, Katia, Chris en Sabine.
   
 • In augustus kwamen Alice, Piet, Anne-Marie, Helga, Lut, Jacqueline en Marleen iedere maandagochtend het hardop lezen oefenen met eerste lezertjes.
   
 • Karlijn, Marie-Anne, Wivine, Jacqueline, Helga, Rita, Sara, Jasmijn, Rémi en Lut zorgen er voor dat kinderen en jongeren van 2.5 tot 18 jaar hun zegje kunnen doen tijdens de bijeenkomsten van de Leesjury.

 

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door onze vrijwilligerscoördinatoren, Jasmijn en Susie.

 

Aan allen: een hele dikke merci!

 

 

Voorlezen

 

 

Voorleesmoment met heks

 

 

leesjury

 

 

samenlezen