Selecteer voor welke activiteiten je wil inschrijven
Ons menu
Samen genieten van verhalen en ervaringen delen
Voorleessessie in het Nederlands en een wereldtaal
Breng je favoriete boek mee en overtuig een ander tijdens een gezellige babbel. En uiteraard ga je vast ook zelf naar huis met een ‘te lezen’- lijstje
Voorleessessie met een knutselmoment
Wat is er nu fijner dan je lekker in een hoekje nestelen met een goed boek? Samen met anderen in stilte lezen misschien?
Samen genieten van verhalen en ervaringen delen
Voorlezen even anders
Kom, zet u en geniet
Voorleessessie met een knutselmoment
Wat is er nu fijner dan je lekker in een hoekje nestelen met een goed boek? Samen met anderen in stilte lezen misschien?
Samen genieten van verhalen en ervaringen delen
Spelen en leren met digitale tools
Samen een hobby delen zorgt voor het uitwisselen van tips en ervaringen, én het delen van verhalen
Vingerversjes, kriebelliedjes en schootspelletjes voor ouder en baby
Haal je leesexemplaar in de bib
Zoals ten sterkste aanbevolen in het COVID Event Protocol van de Vlaamse Overheid verzamelt Stad Oostende persoonsgegevens van alle aanwezigen op dit evenement in de vorm van registratiegegevens. Dit geldt voor alle aanwezigen op het event: bezoekers, deelnemers, performers/artiesten, medewerkers/personeel.
De registratie van uw gegevens laat de Stad toe om gericht te kunnen communiceren over de te nemen COVID- maatregelen, zowel op voorhand, tijdens als na het event. De registratie van uw gegevens laat de Stad ook toe om, indien nodig, na afloop van het event snel in te grijpen bij een verhoogd besmettingsrisico.
 
Stad Oostende verwerkt persoonsgegevens steeds conform de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016). De Stad leeft de verplichtingen na die voortvloeien uit de regelgeving inzake  gegevensbescherming en zorgt voor een afdoend niveau van gegevensbescherming en informatieveiligheid. U kan de privacyverklaring van Stad Oostende hier nalezen.
 
Stad Oostende zal, zoals voorzien in het COVID Event Protocol, na dertig dagen de persoonsgegevens van alle voor het evenement geregistreerde deelnemers vernietigen. Deze gegevensverzameling blijft geldig zolang de regelgeving omtrent COVID 19 van toepassing is.