Aanvraag als groepspashouder in de hoofdbib en de filialen

Aantal?

Je mag 30 items ontlenen, waaronder maximum:

  • boek/strip: 30
  • tijdschrift: 10
  • cd/dvd: 10
  • Fundelsrugzak: 1
  • vertelplaten: 1
  • vertelkastje: 1
  • Kompastas: 1
  • Snippertas: 1

Uitleentermijn?

4 weken

Verlengen kan tot nog eens 4 weken, tenzij een item gereserveerd is door een andere lener.

Boete?

0.25 euro per materiaal per dag

In geval van boete, schade of verlies ligt de verantwoordelijkheid bij de school.

Belangrijk

  • de aanvraag wordt jaarlijks hernieuwd in september
  • de organisatie of aanvrager is in Oostende gevestigd