Book
Dutch
Surrealistisch relaas van de chaos in de hoofden van twee jonge mensen.
Title
Vrije val
Author
Saskia De Coster
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Bakker, 2002
165 p. : ill.
ISBN
90-351-2376-X

Reviews

Debuutroman van Saskia de Coster

Nergens thuis,
altijd onderweg

Altijd leuk als je een debuut te lezen krijgt dat hoog inzet, verwachtingen losweekt, en die ook nog eens grotendeels inlost. Vrije val van Saskia de Coster is zo'n zeldzaamheid, een bizarre vertelling van wreedheid en schoonheid, een verhaal over verhalen vertellen, over coherentie en ordeloosheid. Maar ook een boek waaraan uitgevers zich in minder Verhelstiaanse tijden niet zouden willen verbranden.

In de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel loopt momenteel de tentoonstelling De Firma Brueghel, waar een aantal originelen en kopieën van vader Brueghel, zoon Brueghel en diens atelier, met elkaar vergeleken worden. Pronkstukken van de expositie zijn twee versies van De val van Icarus, met opmerkelijke verschillen: op het ene schilderij zweeft vader Daedalus in de lucht onder een stralende zon, terwijl zoon Icarus in de zee getuimeld is. Op het andere schilderij - zelfde compositie, schijnbaar dezelfde thematiek - is er van D…Read more

Bevreemdende debuutroman van Saskia de Coster

Saskia de Costers debuutroman Vrije val biedt de lezer bijzonder weinig houvast. Het is een bevreemdende mengeling van geweld en esthetiek, wreedheid en tederheid, doorspekt met verwijzingen naar antieke mythen. Hoewel De Costers proza iets te nadrukkelijk aan Peter Verhelst doet denken, heeft Vrije val kwaliteiten die ervoor zorgen dat je het boek maar moeilijk weg kunt leggen.

In april 2000 debuteerde de jonge Saskia de Coster (1976) met een verrassend verhaal in Nieuw Wereldtijdschrift . In dat verhaal, ,,Onder elkaar'', vierde een weduwe haar verjaardag met haar vier kinderen. In het eerste deel van het verhaal probeerden de kinderen de weduwe te paaien met cadeaus. Hengelden naar de erfenis. Tevergeefs. Daarop dronk de weduwe zoveel port dat zij stomdronken met haar hoofd op de tafel in slaap viel. In deel twee wisselde het perspectief naar een van de kinderen, Liza. Ineens bleek dat zij doodsbang was. Liza overwoog te vluchten. Voor altijd: ,,Hoe donker kan donker zijn? Hoeveel jaren zullen er voorbijgaan voordat iemand op het idee komt haar te missen?''

Hoewel je aan het eind van ,,Onder elkaar'' met nogal wat vragen bleef zitten, had De Coster treffend in een paar streken het beeld geschetst van een totaal verwoeste en verwoestende familie. De grens tussen het eerste en het tweede deel van het verhaal was ook inhoudelijk scherp. Begonnen als…Read more

Meetollen in het heelal

'Vrije val' van debutante Saskia de Coster moet het hebben van sfeer en intuïtie, beeldenrijkdom en durf. Maar jongleren met oerbegrippen levert niet per se een beklijvend boek op.

WELLUST VAN HET BIZARRE

Vrije val. Het is een mooi oxymoron, dat groot optimisme en grote zwartgalligheid in zich verenigt. De val als paradoxale vrijheid (bijvoorbeeld van de zwaartekracht, waarzonder vallen en het bijzondere gevoel van vrijheid dat dat teweeg kan brengen overigens niet mogelijk zouden zijn). En vrijheid als de kolk die je naar beneden zuigt. Dat deze associaties meer zouden zijn dan, op zijn best, verheven banaliteiten, ach nee. Maar hetzelfde geldt daarom niet voor het boek dat al op zijn omslag tot zulke bespiegelingen aanzet. En het is prettig als een auteur weet waar zij heen wil - iets wat je toch mag verwachten bij een zo evident programmatisch te duiden titel als de jonge Saskia de Coster (°1976) voor haar debuutroman gekozen heeft.

Maar dat valt dus tegen. Of, nou ja, tégen - 'weten', 'ergens heen willen', het blijken concepten die voor De Coster eenvoudigweg niet ter zake doen. 

Vrije val is een boek dat het van sfeer en intuïtie m…Read more

Een meer dan opmerkelijk debuut: zo kan Vrije val van de 26-jarige Saskia de Coster worden omschreven. Koppig proza, waar je als lezer nauwelijks vat op krijgt omdat een directe verhaallijn nu eenmaal ontbreekt, maar anderzijds proza dat precies omwille van de soms bizarre fantasie die het substraat ervan vormt, een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefent. Rond de twee hoofdfiguren uit haar roman, de vrouw Charlotte en de jongen Atlantis, weeft De Coster een taalweb van ideeën en impressies die op het eerste gezicht nauwelijks verband houden met elkaar, maar gaandeweg tot een strak in de hand gehouden geheel uitgroeien. Samen met Atlantis is Charlotte op een schip terechtgekomen dat rond de aarde vaart en constant door een soort roofzuchtige vogels wordt aangevallen. Blijkt dat beiden tot een soort strafexpeditie veroordeeld zijn door het Regime, in het boek vertegenwoordigd door de geleerde Konrad. Daarover gaat precies de roman: Konrad groeit, vooral in het slothoofdstuk…Read more
Debuutroman van de jonge Vlaamse germaniste, beeldend kunstenaar en filmscenarioschrijfster (1976) die eerder publiceerde in literaire tijdschriften. In deze (post)moderne roman hebben Atlantis en Charlotte, twee verloren mensen, de hoofdrol. Er is geen duidelijk verhaal, maar het is alsof de schrijfster fragmenten van dromen, en vooral nachtmerries van de twee, beschrijft. Het geheel is wreed, zeer onsamenhangend en lijkt de lezer mee te nemen in een duizelingwekkende vrije val. Het boek lijkt een vlucht uit de werkelijkheid. De Costers proza is zeer onorthodox: het is onrustig, chaotisch, surrealistisch; psychotisch bijna. Als er een hel bestaat, dan is die hier uitstekend beschreven. De Coster gebruikt Vlaamse woorden als kleed (jurk), beenhouwer (slager) en zinnen als 'als een kat lekt de jongen het zweet van zijn lippen' (...). en 'Hij rolt zijn lange armen af'. Dit absurde proza (dat heel vaag aan Kafka doet denken) zal slechts een beperkte kring van in moderne en experimentele …Read more

About Saskia De Coster

CC BY-SA 3.0 - Image by Johan Jacobs (copyright held by Saskia de Coster)

Saskia De Coster (born 1976) is a Belgian writer. Her work has been published in literary magazines and she also writes screenplays and novels. De Coster has also been cited as an up-and-coming author. Saskia de Coster has published six books as of 19 April 2013.

Bibliography

Saskia De Coster was born in 1976. She began writing when she was two. When she was eleven, she won a national story contest and was awarded the title of "Junior Journalist."

Saskia De Coster studied Germanic languages at the Katholieke Universiteit Leuven, between 1994 and 1998. In 1998, she received a master's degree in literary studies at the same university.

Work

De Coster made her debut in 2000 with her first book, called Under Each Other, a collection of dark tales about the disintegration of an unusual family. Under Each Other appeared in the "Nieuw Wereldtijds…Read more on Wikipedia