Book Dutch

De kleuren van de zee

Bart Plouvier (author)

De kleuren van de zee

Bart Plouvier (author)
Genre:
Tien verhalen die ieder op de een of andere manier met de zee te maken hebben.
Subject
Zee
Title
De kleuren van de zee
Author
Bart Plouvier
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Nijgh en Van Ditmar, 1993
142 p.
ISBN
90-388-5902-3

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Reviews

Deze bundel bevat 10 verhalen die alle, op de één of andere manier, met de zee te maken hebben. Deels zijn het schetsen van zeereizen van de auteur of van zijn jeugd aan de Belgische kust. Voor een ander deel zijn het fantasievolle vertelsels over historische figuren: Columbus, de zeeschilder Turner, Jonas en Moby Dick. De verhalen zijn geschreven vanuit een verrassend perspectief, in een soms nuchtere, soms kleurrijk-poe͏̈tische stijl. De zee blijkt in deze verhalen een boeiende, raadselachtige, verlokkende of onbarmhartige wereld. De verhalen zijn zo goed geschreven dat ook lezers die niet specifiek in zeeverhalen gei͏̈nteresseerd zijn ze kunnen waarderen. Normale druk.