Boek Nederlands

De mooiste gedichten van de wereld : 50 dichters kiezen hun favoriete gedicht uit de schatkamers van Poetry Interna...

Poetry International (samensteller)

De mooiste gedichten van de wereld : 50 dichters kiezen hun favoriete gedicht uit de schatkamers van Poetry Interna...

Poetry International (samensteller)
Bloemlezing met een grote diversiteit aan dichters en gedichten; vijftig gedichten gekozen door vijftig dichters uit vijftig jaar Poetry International, met een toelichting daarbij.
Titel
De mooiste gedichten van de wereld : 50 dichters kiezen hun favoriete gedicht uit de schatkamers van Poetry International
Samensteller
Poetry International
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Uitgeverij Podium, © 2019
157 p.
ISBN
9789057599620 (paperback)

Besprekingen

Vijftig jaar reeds presenteert Poetry International het festival van en voor dichters uit diverse landen. Het is nu zo bekend en gewaardeerd dat het een jubileumuitgave verdient: aan vijftig dichters is gevraagd hun favoriete gedicht te kiezen uit het archief en hun keus te becommentariëren. De bloemlezing beslaat een halve eeuw vertaalde poëzie, van het Argentijns tot het Afrikaans, van een grote veelzijdigheid naar inhoud en vorm, in klank of expressie. De Nederlandstalige toelichtingen zijn eveneens zeer divers: van loflied en interpretatie tot stellingname, persoonlijke ontboezemingen of gemeten aan de invloed van de uitverkoren dichter. Dit alles leidt tot vaak verrassende en verschillende ontmoetingen als een fijne anekdote of een gefundeerde analyse in een kort essay. Met inleiding en verantwoording. Een mooie uitgave bovendien, die iedere poëzieliefhebber zal omarmen of lang zal bijblijven, dan wel doet terugkeren om tot zijn keuze te komen.