Boek Nederlands

Om mee te geven aan een engel

Om mee te geven aan een engel

Gedichten in proza waarin bedenkingen over het leven aan een engel worden doorgegeven.
Onderwerp
Engelen
Extra onderwerp
POE
Titel
Om mee te geven aan een engel
Auteur
Nachoem M. Wijnberg
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Uitgeverij Pluim, 2018
94 p.
ISBN
9789492928047 (paperback)

Besprekingen

De 58-jarige in Amsterdam geboren jurist-econoom-dichter Nachoem Wijnberg heeft met 'Om mee te geven aan een engel' een intrigerende dichtbundel geschreven. Vooreerst zijn de 61 gedichten, gespreid over 94 pagina’s, niet in versvorm maar in poëtisch-prozaïsche doorlopende taal opgetekend. De titel van elk gedicht dekt niet steeds de lading, zo zal 'Engelen definiëren' (pagina 7) de lezer niet veel wijzer maken over wat onder 'engel’ wordt verstaan. Maar wel passeren de vreemdste aspecten van het leven de revue, alsof die overpeinzingen aan een engel worden doorgegeven, die er finaal zijn zin mee doet. Puntige, scherpe, vaak vreemde humoristische bedenkingen confronteren de lezer met zichzelf en zijn omgeving, zoals bij 'Vreemdeling’ (pagina 12) of 'Dag engel’ (pagina 17), waarin je de bedenking meekrijgt: 'Herinner je het verschil / tussen om iets vragen en een vraag stellen’. Zelfs het ritueel slachten krijgt een vreemde beoordeling (pagina 32), om op dat thema door te gaan in de vo…Lees verder