Boek
Nederlands

Het Geuzenboek

Louis Paul Boon (auteur)
In de reeks:
Grote ABC; 591
Kroniek over de opstand, strijd en ondergang der Geuzen in de zuidelijke Nederlanden tussen 1500 en 1585.
Titel
Het Geuzenboek
Auteur
Louis Paul Boon
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: De Arbeiderspers, 1999
707 p.
ISBN
90-295-0325-4

Andere formaten:

Besprekingen

Het motto van Het Geuzenboek laat er geen twijfel over bestaan hoe Boon de Vlaamse zestiende eeuw ziet: ‘Te midden van de wanorde, in de tijd voorspeld in de tweede plaag van het Boek der Openbaringen, wanneer de Satan vrij spel zal hebben op aarde.’ (cursivering L.P. Boon). Daarin schuilt ook meteen Boons pessimistische visie op het centrale thema van dit boek: de mogelijkheid van een (Vlaamse) opstand tegen het monsterverbond van twee Habsburgse keizers (Karel V en Filips II) en de kerk. De zestiende eeuw: een tijd waarin ‘het volk uitgebuit werd, de brandstapels laaiden en de lijken aan de galgen bengelden.’
Boon kiest het kamp van de onderdrukten, wat licht af te lezen valt uit de woordkeus: de ‘ruggengraatloze’ edelen, de moedige opstandelingen, die ‘allen werden mishandeld, beroofd en vertrapt terzijde geslingerd.’ Indrukwekkend zijn de opsommingen van terdoodveroordeelden waarmee het boek bezaaid is: Boon noemt de slachtoffers met naam: ‘...het bevel om in Br…Lees verder
Dit lijvige boek, in vier boeken onderverdeeld, verhaalt chronologisch en uitvoerig de zestiende eeuw in de Lage Landen. De auteur beschrijft het leven van vorsten en kerkelijke heren op realistische wijze. De karakters worden treffend neergezet. Boek een begint met de geboorte van Karel V te Gent, en eindigt in 1560. De vele politieke en godsdienstige twisten brengen land en volk aan de rand van de afgrond. In Gods naam zijn duizenden gelovigen vermoord en tal van gewelddaden gepleegd. De volksopstand vindt een hoogtepunt in de Beeldenstorm. Boek twee eindigt met de komst van Alva, hij moet de beeldenstormers straffen en het gezag herstellen. In boek drie staan de strijdende partijen tegenover elkaar, met over en weer successen en nederlagen. In het laatste boek lezen wij hoe de strijd verhevigt en uitloopt op de Tachtigjarige Oorlog. Voor wie geïnteresseerd is in vaderlandse geschiedenis, is dit boek het lezen meer dan waard. Kleine druk.

Over Louis Paul Boon

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door Ben Merk / Anefo

Lodewijk Paul Aalbrecht (Louis Paul) Boon (Aalst, 15 maart 1912 – Erembodegem, 10 mei 1979) was een Belgisch schrijver van onder meer poëzie, romans, novellen, pornografie, cursiefjes (Boontjes), kunst- en literaire kritieken. Daarnaast was hij kunstschilder. Hij is vooral bekend van de romandiptiek De Kapellekensbaan (1953) / Zomer te Ter-Muren (1956) en van Menuet (korte roman, 1955).

Biografie

Louis Paul Boon werd in 1912 geboren in Aalst als oudste kind van Jef Boon en Stella Verbestel. Zijn zus Jeanneke (1923-1949) werd elf jaar later geboren. Zijn jongere broer heette Frans Herman (1928-1976).

Eerste Wereldoorlog

Hoewel Boon ten tijde van de Eerste Wereldoorlog nog erg jong was, zijn er genoeg indrukken blijven hangen om te boek gesteld te worden op de eerste vijftig bladzijden van Verscheurd jeugdportret (1975). Duitse soldaten en krijgsgev…Lees verder op Wikipedia

Suggesties