Boek
Nederlands

Je kind in een ander gezin : private gezinsplaatsing en kansarme gezinnen

Lieve Vanhee (auteur), Jozef Corveleyn (auteur), Barbara Demeyer (auteur)

Je kind in een ander gezin : private gezinsplaatsing en kansarme gezinnen

Een steunend sociaal netwerk kan voor gezinnen een belangrijke hulp zijn bij de opvoeding. Ouders die niet of minder op een dergelijk versterkend vangnet een beroep kunnen doen, worden extra in hun draagkracht belast. Dit boek neemt private gezinsplaatsing onder de loupe : een vorm van gezinsondersteunende pleegzorg waarbij een kind voor korte tijd in een ander gezin wordt opgevangen. Diverse aspe
Titel
Je kind in een ander gezin : private gezinsplaatsing en kansarme gezinnen
Auteur
Lieve Vanhee Jozef Corveleyn Barbara Demeyer
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Garant, 2003
191 p.
ISBN
90-441-1420-4

Besprekingen

'Private' gezinsplaatsing is een minder gekende en verspreide vorm van pleegzorg waarbij ouders zelf initiatief nemen om een kind voor korte tijd te laten opvangen in een ander gezin. Het gaat meestal om ouders in een kansarme situatie waarbij de draagkracht even de draaglast niet aankan. Het pleegzorgaanbod wil daarbij gezinsondersteunend zijn met maximaal behoud van de ouderrol, laagdrempelig en preventief.

De onderzoeksgroep, verbonden aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen resp. HIVA van de KU Leuven zette deze uitgangspunten om in probleemstelling en onderzocht of ze in de praktijk -- versta de beleving door ouders en door opvanggezinnen -- ook kloppen. Het perspectief van de kinderen werd hier niet onderzocht. De onderzoekers concluderen o.a. dat het zorgaanbod 'private pleegzorg' wel degelijk ondersteunend is en preventief, dat het evenwel te weinig gekend is door potentiële cliënten en door de hulpverleningssector, dat een betere regionale spreiding …Lees verder