Besprekingen

Heilige oorlog is het derde deel van de boeiende ‘Saladin’-trilogie. De verschillende delen volgen elkaar chronologisch op, dus je leest ze het best in die volgorde. Deze historische roman begint in 1181 als Saladin (of Yoessoef, zijn echte naam) een verpletterende nederlaag lijdt en zweert opnieuw Jeruzalem te heroveren. Elf jaar later wordt opnieuw een (zoveelste) vredesbestand gesloten tussen de Franken en de Saracenen. De stad wordt vrij toegankelijk voor alle gelovigen, onder het beheer van de overwinnaars.
De twee hoofdpersonages zijn nog altijd de vroegere jeugdvrienden Yoessoef, nu malik en verdediger van de islam, en John van Tatewick, nu raadsheer van de koning van Jeruzalem en strijdbare geestelijke. Als priester mag hij geen bloed vergieten, maar dat betekent niet dat hij in het gevecht niemand de hersens in mocht slaan met zijn strijdknots. De moraal en de eenheid aan het hof van de lepreuze koning Boudewijn zijn trouwens ver te zoeken. Moeder versus zoon, zuste…Lees verder
Onderwerp van dit laatste deel van een trilogie na 'Arend' en 'Koninkrijk'* is de figuur van Saladin (1137-1193), de grote tegenstander van de Europese vorsten tijdens de 3e Kruistocht. Het is tegenwoordig een punt van twijfel onder historici of hij een Arabier, een Koerd of een Turk was. In 1171 werd hij heerser over Egypte. Na zijn verovering van Jeruzalem in 1187 trokken keizer Frederik Barbarossa en de koningen Filips II August van Frankrijk en Richard Leeuwenhart van Engeland met een grote legermacht tegen hem op. Saladin kreeg te maken met ernstige tegenslagen en wist maar nauwelijks zijn leger bij elkaar te houden. De 3e Kruistocht werd echter een mislukking door de voortdurende onderlinge twisten onder de Europese vorsten en Saladins tactiek van de verschroeide aarde. Tegen het einde van zijn leven wist Saladin zijn doel gedeeltelijk te bereiken: Palestina bleef half mohammedaans en half christelijk en Jeruzalem werd een open stad. Een erg open schrijfstijl maakt het lezen tot…Lees verder