Boek
Nederlands

Je zit er maar mee : vragen van kinderen 9 en 10 jaar

Christine Crabbé (andere), Pascal Lemaître (illustrator)

Je zit er maar mee : vragen van kinderen 9 en 10 jaar

In de reeks:
Doelgroep:
Vanaf 9-11 jaar
Brieven van kinderen over allerlei problemen met een antwoord van de schrijfster en goede adviezen. Met veel zwart-witillustraties. Vanaf ca. 9 jaar.
Onderwerp
Gevoelens, Relaties
Titel
Je zit er maar mee : vragen van kinderen 9 en 10 jaar / beantwoord door Christine Crabbé ; geill. door Pascale Lemaitre
Andere
Christine Crabbé
Illustrator
Pascal Lemaître
Taal
Nederlands
Uitgever
Averbode: Altiora, 2000
62 p. : ill.
ISBN
90-317-1560-3

Besprekingen

Bij uitgeverij Altiora verschenen een aantal uitgaven in de reeks 'Sociale vaardigheden'. Bij onderwijsmensen die met de eindtermen vertrouwd zijn, zal wel een belletje gaan rinkelen. In dit boek komen via brieven die kinderen van 9 en 10 jaar aan de auteur schrijven allerlei problemen aan bod. De auteur -- psychologe-psychotherapeute -- probeert daar een antwoord op te formuleren. Dat wil niet zeggen dat zij onmiddellijk een pasklaar antwoord of oplossing aanreikt. Ze biedt eerder sporen waarlangs het kind zelf tot een oplossing kan komen. De problemen zijn herkenbaar voor kinderen uit deze leeftijdsfase en voor hun ouders en opvoeders. Volwassenen vinden hier een aantal manieren om met soortgelijke vragen van kinderen om te gaan. Veel aandacht gaat naar het ernstig nemen van de ervaringen en gevoelens van kinderen door met hen in dialoog te gaan. Op deze manier leren kinderen en volwassenen op een rustige manier hun gevoelens analyseren en zijn ze beter in staat moeilijke situaties …Lees verder
De auteur, kinderpsycholoog en therapeut, behandelt een aantal ingrijpende zaken waarmee kinderen te maken kunnen krijgen: scheiding van ouders, het overlijden van familieleden, maar ook: ongewenste intimiteiten, dik zijn, enge dromen en bijv. verhuizen. De inhoud is een soort 'Lieve Lita'voor kinderen vanaf ca. 9 jaar. In de vorm van een brief aan en een antwoord van de auteur op de vragen van de kinderen worden heel reële problemen besproken. De antwoorden zijn veelal relativerende, positieve opmerkingen die de kwesties van diverse zijden op een goede wijze belichten. Er wordt naar oplossingen gezocht en adviezen worden aangereikt. Het boek is Vlaams georiënteerd (Vlaamse adressen van hulpinstellingen), maar dat is absoluut geen probleem. De overzichtelijke layout met een tekst die in kolommen is afgedrukt, is prettig. Het boek is royaal geïllustreerd met geestige zwart-wittekeningen.